Praca

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór i omówienie

rozwiązanie umowy o prace

Rozwiązanie umowy o pracę może przybrać wiele form. Rozwiązanie te może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika. 

Zakończyć pracę można poprzez:

  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  • za wypowiedzeniem
  • bez wypowiedzenia
  • z upływem czasu, na który umowa została zawarta
  • zwolnienie dyscyplinarne

Najpopularniejszą formą rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jest to forma, w której pracodawca i pracownik ustalają szczegóły zakończenia pracy. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron wzór takiej umowy zazwyczaj jest stały i obejmuje w sobie:

  • miejscowość i datę, jak każde oficjalne pismo;
  • dane pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • prośba o rozwiązanie umowy o pracę ze wskazaniem terminu, w którym miałby zakończyć się stosunek pracy;
  • datę oraz podpis.

Łatwo dojść do wniosku, że najważniejszym punktem jest prośba o rozwiązanie umowy o pracę. Prośba, ponieważ zarówno pracodawca jak i pracownik, może przedstawić swoją wersję zakończenia stosunku pracy. Z reguły, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, propozycję przedstawia pracodawca. Termin zakończenia współpracy nie wynika w żaden sposób z obowiązujących przepisów. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z datą wskazaną w dokumencie (może być to rok, miesiąc, tydzień, czy nawet natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę). 

Aby rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, jedynym wymaganym elementem jest wyrażenie na niej zgody. Zgoda może być przedstawiona w sposób ustny (choć lepiej zatrzymać wersję pisemną – może okazać się istotna w dalszej karierze zawodowej). Brak odpowiedzi na propozycję rozwiązania umowy o pracę jest uważana za brak zgody – wobec tego nie można dokonać rozwiązania. 

Jak widać, sposobów rozwiązania stosunku pracy jest przynajmniej kilka. Najpopularniejszy z nich, czyli wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, w zasadzie ogranicza się tylko do wyrażenia (lub nie, co się też zdarza) zgody przez obie strony (pracownik i pracodawca) – umowa zakończy się w ustalonym terminie, niekoniecznie zgodnym z obowiązującymi okresami wypowiedzenia umowy.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *