Praca

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – ile wynosi i od czego zależy jego okres?

okres wypowiedzenia o prace

Kwestie związane z wypowiedzeniem umowy o pracę zostały uregulowane w kodeksie pracy w artykule 34 i 36. Ile wynosi i od czego zależy okres wypowiedzenia? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny wynosi:

  • trzy dni robocze,jeżeli umowa na okres próbny została zawarta na czas krótszy niż dwa tygodnie
  • jeden tydzień,jeżeli umowa na okres próbny została zawarta na czas dłuży niż dwa tygodnie
  • dwa tygodnie, jeżeli umowa na okres próbny została zawarta na czas trzech miesięcy.

Powyższe oznacza, że samo wypowiedzenie umowy o pracę nie skutkuje jej rozwiązaniem. Gdyż rozwiązanie umowy następuje wraz 
wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony

Z kolei termin wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy
  • jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy sześć miesięcy lub więcej
  • trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy trzy lata lub więcej

Uwaga: w sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, czyli na przykład kasjer, który odpowiada za powierzoną gotówkę, czy handlowiec albo sprzedawca, który odpowiada za powierzony towar to termin wypowiedzenia umowy może być wydłużony. Kodeks pracy wskazuje, że w takiej sytuacji pracodawca i pracownik mogą ustalić w umowie o pracę dłuższy termin wypowiedzenia umowy. Czyli strony mogą przyjąć. że:

  • okres wypowiedzenia będzie wynosił jeden miesiąc , jeżeli pracownik będzie zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy
  • okres wypowiedzenia będzie wynosił trzy miesiące, jeżeli pracownik będzie zatrudniony u danego pracodawcy sześć miesięcy lub więcej.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *