Finanse

Przepływy pieniężne czyli cash flow firmy – wzór i definicja

cash flow firmy

Na podstawie cash flow można ocenić stan finansowy danego przedsiębiorstwa. Profesjonalni finansiści potrafią zrobić to kilka minut opierając swoje spostrzeżenia na przejrzeniu rachunku przepływów pieniężnych danej firmy.

CO TO JEST CASH FLOW FIRMY ?

Cash flow definicja brzmi, że jest to trzeci podstawowy element każdego sprawozdania finansowego. Przepływy pieniężne cash flow pojawiają się w raportach zaraz po bilansie i rachunku strat i zysków danego przedsiębiorstwa. Cash flow firmy jest dokumentem bardzo przejrzystym, dokładnie widać w nim wszelkie informacje o zyskowności i płynności finansowej firmy. Dokument ten jest również uzupełnieniem wszystkich raportów i sprawozdań finansowych.

Rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia wszystkie faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Jest zatem bardzo dobrym wskaźnikiem w ocenie potencjału finansowego danej firmy. Dodatkowo należy zdać sobie sprawę, że ocena firmy będzie prawidłowa gdy dodatkowo weźmie się pod lupę także bilans i rachunek strat i zysków. Dopiero cały kompletny raport finansowy będzie kompletnym źródłem oceny danej firmy.

JAKA DZIAŁALNOŚĆ DANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA JEST BRANA POD UWAGĘ ?

Analizując cash flow definicję należy uwzględnić dane z następujących działów firmy obejmujących:

 • działalność operacyjną – podstawa funkcjonowania firmy czyli jej
  produkcja lub usługi,
 • działalność inwestycyjną – czyli wszelkie przychody i koszty związane
  z inwestycją w danej firmie,
 • działalność finansową – czyli dokładny przepływ i przychód środków
  finansowych do firmy.

Badając w ten sposób przepływy pieniężne cash flow danej firmy stwierdza się czy saldo przepływów na odcinku danej działalności jest dodatnie czy ujemne.

Po wystawieniu opinii i stwierdzeniu jakie jest saldo można ocenić firmę jako:

 1. Firmę z bardzo wysoką płynnością finansową, w praktyce taka ocena jest bardzo rzadka.
 2. Firmę jako dojrzałe przedsiębiorstwo, które zarabia ale i ponosi nakłady finansowe a swój rozwój.
 3. Firmę, która ma kłopoty i problemy finansowe.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *