Finanse

Leasing samochodu – ile można odliczyć VAT?

raty leasingowe

Prawidłowe rozliczenie samochodu osobowego w leasingu daje możliwość odliczenia z kolejnych rat podatku vat. Taka opcja to nic innego jak leasing operacyjny na samochód osobowy. Dzisiaj prawo odliczenia podatku vat nieco uległo zmianie i mogą to zrobić jedynie czynni podatnicy, czyi tacy, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Odliczenie VAT’u z rat leasingowych

Obecnie odliczenia vat z rat leasingowych są możliwe na dwa sposoby. Jeden sposób ma miejsce, wtedy gdy podatnik używa samochodu w firmie jak i korzysta z niego prywatnie. W takiej sytuacji można jedynie odliczyć tylko 50% Vat u od raty leasingowej lub w ramach innych opłat, związanych z danym pojazdem.

Drugi sposób odliczenia Vat’u ma miejsce, wtedy kiedy samochód służy przedsiębiorcy tylko i wyłącznie do prowadzenia firmy. W takim przypadku można odliczyć pełne, 100% podatku Vat od rat leasingowych.

Odpowiednie udokumentowanie używania pojazdu tylko do celów firmowych

Podatnik leasingujący samochód osobowy musi niezwłocznie udowodnić w Urzędzie Skarbowym, że dany samochód wykorzystywany jest jedynie na potrzeby firmy.

W tym celu należy:

  • zgłosić na formularzu Vat 26, że ten właśnie pojazd wykorzystywany jest w firmie tylko i wyłącznie na jej potrzeby,
  • prowadzić szczegółową ewidencję informująca o przebiegu danego pojazdu,
  • w firmie mieć sporządzony regulamin odnośnie wykorzystywania samochodu.

Kiedy można w firmie księgować raty leasingowe?

Zaksięgowanie każdej faktury dotyczącej raty leasingowej, jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji firmy. Zawsze należy pamiętać o tym, że samochód wzięty w leasing daje specyficzne warunki odliczania podatku vat.

Wszystko to bierze się stąd, że przedsiębiorca oprócz comiesięcznej raty leasingowej opłaca również vat do firmy, która mu dany samochód wyleasingowała. Ponadto ponosi także koszty związane z eksploatacją pojazdu. Te wszystkie sprawy dają mu możliwość odliczenia podatku VAT. W jakiej wysokości może go odliczyć, to już stanowi fakt, do jakich celów samochód wykorzystuje.


Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *