Praca

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika?

wyliczanie składek

Zgodnie z przepisami prawa pracy osobie, która jest zatrudniona na umowie o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy, obejmujący okres jego niezdolności do pracy. Jednak w jaki sposób należy obliczyć ich wysokość?

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

W sytuacji, gdy pracownik nie ukończył 50 roku życia i okres jego niezdolności do pracy nie przekroczył łącznie 33 dni, ma on prawo do otrzymywania 80% wynagrodzenia, wypłacanego przez pracodawcę. Jeśli mowa o pracowniku, który ma powyżej 50 lat wspomniany okres niezdolności wynosi 14 dni. Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach można liczyć nawet na 100% wynagrodzenia, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana: wypadkiem w drodze lub w pracy; badaniom związanym z zabiegiem pobrania komórek lub narządów; bądź też wystąpiła w trakcie ciąży. Z kolei po przekroczeniu okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

Okres wyczekiwania – o co chodzi?

W kontekście wynagrodzenia chorobowego często pojawiają się informację na temat tzw. okresu wyczekiwania. Chodzi o to, że prawo do wynagrodzenia chorobowego uzyskujemy tak naprawdę dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Po okresie wyczekiwania wynagrodzenie chorobowe przysługuje pobierającemu go pracownikowi za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczając w to dni wolne od pracy.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Podstawową kwotą, na podstawie której dokonuje się wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli wypłata następuje przed upływem tego okresu to podstawę wymiaru wynagrodzenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z pełnego miesiąca ubezpieczenia. Poza tym do kwoty wynagrodzenia chorobowe wliczają się także składniki, które otrzymuje on mimo niezdolności do pracy, jak np. koszty wynajmu mieszkania finansowego przez pracodawcę czy nagrody za urodzenie dziecka.

Zatem, chcąc w praktyce wyliczyć wysokość przysługującego nam wynagrodzenia chorobowego na podstawie stosunku pracy, warto od średniego wynagrodzenia odliczyć potrącone składki na ubezpieczenie (13,71% od kwoty brutto), a następnie podzielić ją przez 30 (pełny miesiąc rozliczeniowy), wyliczyć 80% z otrzymanej kwoty i pomnożyć przez ilość dni, w trakcie których przebywamy na zwolnieniu.


Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *