Praca

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

pracodawca i dzień na żądanie

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do czterech dni urlopu na żądanie w roku. Tak wynika bezpośrednio z przepisów zawartych w Kodeksie Pracy. Pytanie czy są sytuacje, w których pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

Cztery dni, niezależnie od pracodawcy

Okazuje się, że pracodawca, w określonych okolicznościach, ma prawo do odmowy udzielenia pracownikowi tego rodzaju urlopu. Jakie to okoliczności? Przede wszystkim należy pamiętać, że wspomniane cztery dni przysługują danemu pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od pracodawcy. Zatem, jeśli zatrudnimy się u nowego pracodawcy przykładowo od połowy roku, a u poprzedniego wykorzystaliśmy już swój roczny limit, to aktualnie zatrudniająca nas osoba może odmówić udzielenia nam urlopu. Warto w tym kontekście pamiętać, że prawo do niewykorzystanego urlopu tego typu nie przechodzi na kolejny rok, a więc nie da się zbierać i „magazynować” urlopu na żądanie na wypadek dłuższej nieobecności.

Pracownik niezbędny firmie

Kolejne ważne pytanie jakie się w tym kontekście pojawia to takie, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie z powodu sytuacji panującej w firmie? W tym przypadku przepisy mówią, iż ma on prawo odmówić urlopu jeśli akurat wystąpiła nieprzewidywana, ważna sytuacja, a dobro lub mienie zakładu pracy jest z tego powodu zagrożone (przykładem mogą być tu wyjątkowo duże braki kadrowe niepozwalające na utrzymanie ciągłości pracy). Chodzi tu jednak o rzeczywiście uzasadnione sytuacje, w których można uznać obecność danego pracownika za niezbędną dla interesów firmy.

Zgłoszenie urlopu

Warto również wiedzieć, że urlopu na żądanie nie trzeba zgłaszać pracodawcy z większym wyprzedzeniem, ale zgodnie z artykułem 167 Kodeksu Pracy, ma on zostać zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jak widać pracodawca koniecznie musi zostać poinformowany o fakcie wzięcia urlopu. W tej kwestii nie ma on jednak żadnej dowolności jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, i jeśli nie wystąpią żadne z powyższych czynników, ma obowiązek takiego urlopu pracownikowi udzielić.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *