Finanse

Czynny żal – wzór i omówienie

czynny żal

Wszyscy wiemy, jak wiele spraw mamy na głowie, gdy prowadzimy własną firmę. Zapłata faktur na czas, ciągły kontakt z klientami, realizacja zamówień – to tylko przykłady, które świadczą o tym, że łatwo nam zapomnieć o złożeniu deklaracji do urzędu skarbowego, czy też opłaceniu składek. Zapomniałeś złożyć deklarację na czas? A może nie opłaciłeś składek w terminie? Nic straconego! Podpowiemy Ci, krok po kroku, jak złożyć czynny żal dla urzędu skarbowego.

Czym jest czynny żal?

Na początku warto wskazać, że instytucja czynnego żalu jest niczym innym jak przyznaniem się urzędowi skarbowemu do naszych przewinień, tj. niezłożonych zeznań podatkowych na czas. Co istotne, znajdzie on także zastosowanie m.in. w przypadku nieprawidłowego obliczenia stawki VAT. Jego normatywne odzwierciedlenie znajduje się w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, gdzie czytamy, że „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Dzięki tej konstrukcji unikniemy odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowego.

Jak napisać czynny żal dla urzędu skarbowego?

Czas na omówienie części, z których powinien składać się czynny żal, aby był on skuteczny. W pierwszej kolejności należy wskazać, że aby przesłanka skuteczności była spełniona, czynny żal należy złożyć przed podjęciem pierwszych czynności przez odpowiednie organy skarbowe. Co więcej, czynny żal najlepiej jest złożyć w formie pisemnej. To najlepszy sposób, bowiem stanowi niezbity dowód poczynionych przez nas działań. Pismo to kierujemy do właściwego urzędu skarbowego (osobiście lub listownie). W jego treści wskazujemy: dane personalne przedsiębiorcy, dane adresata (w tym przypadku Naczelnika Urzędu Skarbowego), krótki opis naszego przewinienia skarbowego wraz ze wskazaniem okoliczności jego popełnienia.

W czynnym żalu ważne jest udowodnienie naprawienia szkody.

Ważnym jest, aby nasze pismo zawierało także ostatni element – informację o tym, w jaki sposób przedsiębiorca naprawił lub naprawi popełnione wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Jest to niezwykle istotna informacja, bowiem instytucja czynnego żalu nie zwalnia z obowiązku dokonania czynności leżących u podstaw dokonanego przewinienia skarbowego. Dlatego też, jeżeli Twój czynny żal polegał na niezłożeniu zeznań podatkowych w terminie, zeznania te należy dołączyć do wysyłanego czynnego żalu. W przypadku nieterminowego opłacenia składek, do pisma zawierającego czynny żal najlepiej dołączyć potwierdzenie dokonanych wpłat.

Jaki termin złożenia?

Ustawodawca nie wskazuje terminu, w którym należy złożyć czynny żal. Podkreślić jednak trzeba, że najlepiej tego dokonać niezwłocznie po wykryciu czynu zabronionego. Dzięki szybkiej reakcji nasz czynny żal ma większą szansę skuteczności, a także powoduje, że zostaniemy łagodniej potraktowani przez urząd skarbowy.

Share:

2 comments

  1. Dariusz 21 czerwca, 2019 at 15:36 Odpowiedz

    Już dwukrotnie miałem „przyjemność” korzystania z czynnego żalu… To było mój brak wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Panie w US pokierowały jak ten czynny żal napisać, by naczelnik nie ukarał i udało się. Dodam, że było to kilka lat temu a teraz cały czas szuka się pieniędzy na programy socjalne. Stawiam, że nie tak łatwo teraz o przychylność naczelnika US?

    • Kaśka S 21 czerwca, 2019 at 15:49 Odpowiedz

      Masz rację Darku. Ja miałam podobną sytuację i dostałam karę. Już urzędniczka ostrzegła, że muszą szukać kasy wszędzie teraz 🙁

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *