Finanse

Co to amortyzacja i na czym polega amortyzacja środków trwałych?

księgowanie środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych to zjawisko opierające się na sukcesywnym zużywaniu majątku, za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Zatrzymując się przy pojęciu środków trwałych, to na podstawie ich definicji możemy powiedzieć, że są to rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa, których okres użytkowania przewidywany jest na dłużej niż 1 rok. Mogą być one również oddane do użytku na podstawie umowy dzierżawy czy najmu. Do wyżej wspomnianych możemy zaliczyć: budowlane, budynki i lokale zaliczane do odrębnej własności, maszyny, urządzenia, a także środki transportu.

Metody amortyzacji środków trwałych

1. Amortyzacja środków trwałych metodą liniową

Amortyzacja środków trwałych metodą liniową: polega ona na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych ustalanych na podstawie pojęcia, jakim jest wartość początkowa danego środka trwałego. Stosuje się przy tym stawkę, którą znaleźć można w spisie określającym stawki amortyzacyjne. Kwota ustalonego odpisu w ciągu roku jest stała przez cały okres amortyzowania środka trwałego.

2. Amortyzacja środków trwałych metodą przyspieszoną

Amortyzacja środków trwałych metodą przyspieszoną: jest ona możliwa do zastosowania w sytuacji, kiedy środek trwały przed zakupem był użytkowany przez okres co najmniej 6 miesięcy. W tej sytuacji przedsiębiorca może podnieść amortyzację do 40% i skorzystać z możliwości skrócenia okresu amortyzacji do 2,5 roku (w przypadku nowych środków trwałych stawka liniowa wynosi 20%, a okres amortyzacji 5 lat).

Pamiętam, że wybór sposobu amortyzacji warto skonsultować ze specjalistą z biura rachunkowego.

3. Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną

Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną: metoda ta zakłada, że im dłużej wykorzystywany jest dany środek trwały, tym jego użyteczność jest mniejsza. Dzięki temu metoda ta pozwala na stosowanie wysokich odpisów amortyzacyjnych przez pierwszych kilka lat posiadania danego środka trwałego.

4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych: z tej opcji mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis. Warunkiem jest jednak rozpoczęcie działalności w tym samym roku podatkowym w którym doszło do nabycia środka trwałego, jak i tak zwani mali przedsiębiorcy. Warto jednak zgłębić temat, ponieważ nie w każdym przypadku istnieje możliwość skorzystania z tej metody.

Share:

1 comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *