Finanse

Jak zaksięgować fakturę vat marża?

faktura vat marża

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie jak zaksięgować fakturę vat marża. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie prowadzącemu działalność gospodarczą tej kwestii.

Krótko o marży oraz o fakturze VAT marżą

Każdy przedsiębiorca wie, czym jest faktura VAT, jednakże problematycznym może być pojęcie marży. Co oznacza zatem to pojęcie? Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, marżą jest różnica pomiędzy kwotą należności jaką ma zapłacić nabywca towarów lub usług, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Upraszczając nieco – marża to kwota, która zmniejsza podatek VAT.

Faktura VAT marża jest zatem bardzo opłacalną formą dla podatnika. Jej cechą jest brak wskazania na niej podatku od towarów i usług, a jej jedyną podstawą jest marża, którą naliczył sprzedawca. Co ważne, od marży nie ma kwoty VAT – jest to przeciwieństwo wobec „tradycyjnych” faktur.

Rozliczanie faktur VAT marża

Rozliczenie faktury vat marża może nastąpić za pomocą różnych programów i stron internetowych, bardzo szeroko oferowanych na rynku. Z reguły odbywa się ono poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i podanie wymaganych danych. Są to przede wszystkim: kwota sprzedaży netto, podanie odpowiedniej stawki VAT oraz wartości zakupu. Oczywiście system będzie prosił o dodatkowe informacje, takie jak data sprzedaży, termin płatności, czy rodzaj produktu lub usługi.
Warto dokonać dobrego wyboru platformy oferującej rozliczenie faktury vat marża, ponieważ różnią się one przejrzystością, rodzajem systemu informatycznego, a także obsługą przedsiębiorcy.

Księgowanie faktur VAT marża

Po wypełnieniu formularza konieczne jest księgowanie faktury vat marża. Tutaj odbywa się ono bardzo intuicyjnie i na platformach dla przedsiębiorców jest to rozwiązywane w rozmaity sposób. Bardzo często po zapisaniu formularza, faktura vat marża jest automatycznie księgowana oraz trafia do księgi przychodów i rozchodów. Czasami jednak konieczne jest przejście odrębnej procedury księgowania. To jednak zależy od usług oferowanych przez odpowiednie firmy.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *