Biznes

Rachunek czy faktura bez vat – co wybrać?

faktura vat

Na pytanie z tytułu mogą odpowiedzieć tylko osoby, które są zwolnione z opłacania podatku vat. Osoby takie mogą potwierdzać zakup swoich towarów zwykłym rachunkiem i taki też rachunek mogą księgować w swoich księgach przychodów i rozchodów.

OSOBY ZWOLNIONE Z VAT MOGĄ WYBRAĆ, CZY WYSTAWIĄ FAKTURĘ VAT CZY RACHUNEK

Według ustawy, osoby zwolnione z podatku VAT mogą wystawiać i rachunki i faktury VAT. W zasadzie wszystko zależne jest od danego klienta, z którym przeprowadzają transakcję, Rachunek musi być wystawiony najpóźniej siódmego dnia od dnia powstania danej transakcji lub od daty zgłoszenia, że dany klient chce mieć wystawiony rachunek.

Od tego roku, osoby, które nie są vatowcami, mogą jednak faktury VAT wystawiać. Zasady wystawiania faktur VAT są jednak inne niż w przypadku osób, które są zobowiązane do wystawiania faktur VAT. Zresztą i sama faktura vatowska jest troszkę inna.

KTO JEST ZWOLNIONY Z OPŁACANIA PODATKU VAT?

Podatku VAT nie płacą osoby, które są zarejestrowane do prowadzenia działalności, która, z kolei jest potwierdzona przez rejestr i dokonana przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego po otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT – R.

ODPOWIEDNI WYBÓR

Rachunek czy faktura bez vat to indywidualny wybór każdego przedsiębiorcy, który jest zarejestrowany jako przedsiębiorca bez obowiązku opłaty podatku VAT. Faktura bez vat-u też wystawiana jest w terminie 7 dni od wykonania usługi lub od sprzedaży towarów, może też dokumentować kilka powstałych zdarzeń sprzedaży lub usług w danym miesiącu. Obowiązuje jednak, termin wystawienia danej faktury, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano danych transakcji.

Faktury bez vatu to inne druki niż ogólnie obowiązujące faktury vatowskie.

CO NA FAKTURZE BEZ VAT – U?

Faktury bez vatu to druki, na których przede wszystkim musi znaleźć się podstawa prawna, dlaczego akurat w tym przypadku została wystawiona faktura bez vatu.

Faktura taka zawiera natomiast sumy wartości sprzedaży netto z poszczególnymi podziałami kwot dotyczących danych stawek i z wpisaniem poszczególnych numerów, które identyfikują usługi i towary zwolnione z opłaty VATu.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *