Psychologia

Motywacja wewnętrzna a stan flow

stan flow

Jest mnóstwo zajęć, które człowiek wykonuje w życiu codziennym. Są to praca, zakupy, zabawa z dziećmi, sprzątanie, szycie, czytanie i wiele innych. Niektóre z tych czynności wykonujemy szybko i mechanicznie, ale są i takie, w które angażujemy się tak mocno, że zapominamy o wszystkim innym. To całkowite oddanie się jakiejś czynności, dało podstawy do stworzenia nowego pojęcia z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji, które nosi nazwę stan flow lub przepływ flow.

Czym jest stan flow?

Twórcą koncepcji przepływu flow jest węgierski psycholog Mihály Csíkszentmihály. Jego zdaniem, stan flow to forma pomiędzy satysfakcją a euforią, wynikająca z całkowitego oddania się jakiejś czynności. Osoby, doświadczające tego stanu, są totalnie skupione na wykonywanym zadaniu, a dodatkowo działanie to przynosi im czystą przyjemność. Działają nieświadomie, tracąc zupełnie poczucie czasu. Odczuwają jednak bardzo pozytywne emocje, wolne od lęku i strachu.

Przepływ flow – od czego zależy

Warunkiem, uzyskania takiego stanu, jest odpowiedni poziom trudności danej czynności oraz jasny i wyraźny cel. W trakcie działania, uwaga twórcy skupiona jest na procesie tworzenia, nie zaś na efekcie końcowym. Skupienie na wykonywanym zadaniu jest tak silne, że zaciera się świadomość otaczającego świata i nie zauważa się upływu czasu. Stan przepływu może być blokowany wtedy, gdy poziom trudności okaże się zbyt niski lub zbyt wysoki. Pojawiają się wówczas nuda albo niepokój, powodujące zaburzenie stanu flow.

Stan flow a koncepcja motywacyjna i praca

Przepływ flow związany jest z motywacją wewnętrzną, pozwala on bowiem nie tylko zaspokoić potrzeby umysłu i ducha, ale również zakosztować poczucia spełnienia i szczęścia.


Dlatego też każdy człowiek, na takiej właśnie motywacji, powinien oprzeć swoją pracę. Jest bowiem bardzo ważne, aby podejmowane czynności zawodowe były dla niego wartościowe, miały sens oraz żeby opierały się na naturalnych jego talentach. Tylko wtedy będzie on miał satysfakcję ze swojej pracy i będzie ją wykonywał najlepiej, jak potrafi.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *