Finanse

Lepiej oszczędzać czy inwestować swoje pieniądze?

oszczędzanie pieniędzy

Zastanawiasz się – oszczędzać czy inwestować? Odpowiedź zależy od Twoich celów i sytuacji finansowej. Ten artykuł pomoże Ci wypracować sposób budowania oszczędności i najlepszy sposób inwestowania pieniędzy. Obejmuje on również zasady planowania finansów w zakresie oszczędności krótkoterminowych i inwestycji długoterminowych.

Jaka jest różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem?

Oszczędzanie – to gromadzenie pieniędzy, sukcesywnie co jakiś czas. Zazwyczaj oszczędzamy, by pokryć konkretne wydatki takie jak urlop, zadatek na dom lub pokrycie wszelkich nagłych wypadków, które mogą się w życiu pojawić. Oszczędzanie oznacza zazwyczaj lokowanie pieniędzy w formie środków pieniężnych, takich jak konto oszczędnościowe w banku lub innej instytucji finansowej.

Inwestowanie – to wykorzystanie części swoich pieniędzy i próba spowodowania ich powiększania poprzez kupowanie dóbr, co do których podejrzewasz, że zwiększą swoją wartość. Na przykład, możesz inwestować w akcje, nieruchomości lub udziały w funduszach inwestycyjnych.

Kto powinien oszczędzać?

1. Stworzenie kapitału rezerwowego

Każdy powinien zrobić co tylko w jego mocy, aby stworzyć fundusz oszczędności awaryjnych.

Ogólną zasadą jest trzymiesięczna wysokość kosztów utrzymania zgromadzona na koncie oszczędnościowym z natychmiastowym dostępem. Hipotetyczne koszty powinny obejmować czynsz, wyżywienie, opłaty za naukę i wszelkie inne niezbędne wydatki, które ponosimy co miesiąc.

Twój fundusz awaryjny oznacza, że jeśli coś pójdzie nie tak, masz zapewnione bezpieczeństwo finansowe.

2. Oszczędzaj dalej

Teraz, gdy masz już fundusz kryzysowy, dobrym pomysłem jest oszczędzanie co najmniej 10% swoich zarobków w każdym miesiącu (lub tyle, na ile cię stać).

Wyznacz sobie cele oszczędnościowe i odłóż wystarczająco dużo, aby kupić to, czego chcesz. Może to być wpłata za dom, wesele lub wycieczka.

Możesz również zacząć myśleć o inwestowaniu swoich pieniędzy.

Kiedy nie powinieneś oszczędzać?

Jedyny czas, w którym nie powinieneś oszczędzać lub inwestować to sytuacja, w której są rzeczy ważniejsze od Twoich pieniędzy.

Na przykład – opanowanie zadłużenia

Czy jesteś gotów zainwestować?

Zależy to od tego, czy inwestycja ma dla Ciebie znaczenie. Konkretnie od tego, czy masz cele długoterminowe, krótkoterminowe i średnioterminowe.

  • Cele krótkoterminowe – to cele, które planujesz zrealizować w ciągu najbliższych pięciu lat.
  • Cele średnioterminowe – są to rzeczy, które planujesz zrobić w ciągu najbliższych 5-10 lat.
  • Cele długoterminowe – są to takie, w których nie będziesz potrzebował pieniędzy przez dziesięć lub więcej lat.

Cele krótkoterminowe

W przypadku celów krótkoterminowych, ogólną zasadą jest oszczędzanie na rachunkach gotówkowych takich jak konta bankowe.

Rynek giełdowy może w krótkim okresie wzrosnąć lub osłabnąć, a jeśli inwestujesz na okres krótszy niż pięć lat, możesz ponieść stratę.

Cele średnioterminowe

W perspektywie średnioterminowej najlepszym rozwiązaniem mogą być często środki zdeponowane w gotówce, ale zależy to od tego, jak duże ryzyko jesteś gotów podjąć przy użyciu swoich pieniędzy, aby osiągnąć większy zwrot z inwestycji.

Na przykład, jeśli planujesz kupić nieruchomość za siedem lat i wiesz, że będziesz potrzebował wszystkich swoich oszczędności jako zaliczki i nie chcesz ryzykować swoich pieniędzy, bezpieczniej będzie umieścić swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym.

Pamiętaj jednak, że Twoje oszczędności będą nadal zagrożone inflacją.

W tym miejscu odsetki, które zarabiasz od swoich oszczędności, nie nadążają za stopą inflacji, co zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.

Z drugiej strony, jeśli Twoje potrzeby są bardziej elastyczne, możesz rozważyć zainwestowanie pieniędzy, o ile jesteś gotów podjąć określone ryzyko z posiadanym kapitałem, aby spróbować osiągnąć większy zwrot z inwestycji niż byłoby to możliwe, gdybyś oszczędzał sam.

Cele długoterminowe

W przypadku celów długoterminowych można rozważyć inwestowanie, ponieważ inflacja może poważnie wpłynąć na wartość oszczędności gotówkowych w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Rynek giełdowy ma tendencję do osiągania lepszych wyników niż gotówka w perspektywie długoterminowej, co daje możliwość uzyskania większych zwrotów z zainwestowanych środków w perspektywie długoterminowej.

Możesz obniżyć poziom ryzyka, które podejmuje się inwestując rozkładając swoje pieniądze na różne rodzaje inwestycji. Nazywa się to dywersyfikacją. Możesz na przykład inwestować w metale szlachetne, na giełdzie w akcje, w nieruchomości i wiele innych.

Skorzystanie z pomocy doradcy

Przy inwestowaniu warto zastanowić się, czy warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia niezależnego doradcy finansowego.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *