Biznes

JPK VAT – jak i do kiedy wysłać?

jednolity plik kontrolny JPK VAT

JPK VAT, a więc Jednolity Plik Kontrolny, jest zestawem informacji na temat zakupów i sprzedaży. Wynika on z prowadzenia ewidencji VAT przedsiębiorcy za konkretny okres. Termin złożenie JPK VAT to 25 dzień miesiąca. I jest to niezależne od tego czy dany podatnik dokonuje rozliczenia kwartalnego. Przez JPK VAT rozumie się więc księgi oraz dokumenty księgowe, które są prowadzone przy pomocy komputerowych programów. Muszą one posiadać odpowiedni format i są przekazywane na żądanie organów podatkowych. Do momentu, gdy urząd skarbowy nie zwróci się do podatnika z prośbą o przekazanie danych w postaci JPK podatnik powinien je przechowywać.

Podstawa prawna i cel wprowadzenia JPK VAT

Podstawą prawną Jednolitego Pliku Kontrolnego jest art. 193 ordynacji podatkowej. Obowiązuje od 1 lipca 2016 roku, dla niektórych podmiotów. Celem jego wprowadzenia jest umożliwienie podatnikowi przekazania informacji podatkowym organom. Elektroniczna wysyłka JPK VAT daje możliwość skracania czasu wykonywanych czynności i w efekcie ograniczenia ich kosztów. Naczelnym powodem wprowadzenia JPK jest poprawa wyników kontroli podatkowej np. poprzez lokalizację tzw. pustych faktur. Prócz tego przedsiębiorcy dzięki JPK VAT uzyskują możliwość nowego mechanizmu kontroli wewnętrznej, pozwalającego na monitoring prac służb księgowych.

Struktura i rodzaje plików JPK VAT

JPK VAT posiada postać plików XML, zaś schematy oraz klucz od wysłania JPK VAT można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W skład plików JPK wchodzą np. pliki z danymi z ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto JPK VAT obejmuje dane z ewidencji zakupu oraz sprzedaży VAT, a także elektroniczne sprawozdania finansowe.

Wysyłanie JPK VAT

Pliki tworzące JPK VAT są dostarczane do kontroli skarbowej drogą elektroniczną. Od podatnika wymagane jest przede wszystkim posiadanie podpisu elektronicznego. Pliki są kompresowane za pomocą metody ZIP, następnie zaś dzielone na 60 MB. Ponadto są one szyfrowane za pomocą algorytmu AES.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *