Biznes

Co to jest numer REGON?

Numer REGON

Każdy człowiek w swoim życiu spotkał się z czymś takim, jak numer REGON, lecz pewnie wielu wciąż nie wie czym on jest. 
Numer REGON jest jednym z podstawowych elementów, których celem jest oznaczenie firmy. Słowo REGON jest akronimem i pochodzi od frazy Rejestr Gospodarki Narodowej.

Numer REGON to indywidualny numer, który jest nadawany każdej firmie i właśnie pod tym numerem widnieje działalność w rejestrze gospodarczym. Numer ten składa się z dziewięciu cyfr i jest ściśle ustalone oznaczenie poszczególnych cyfr. Pierwsze dwie cyfry informują o wyróżnieniu terytorialnym, kolejne sześć to numer seryjny, a ostatnia jest cyfrą kontrolną. 

Organem wydającym REGON jest Główny Urząd Statystyczny (GUS) i formalności potrzebne do otrzymania numeru są inne w przypadku, gdy chcemy zgłosić działalność gospodarczą, a inne w przypadku firmy jednoosobowej. Co ważne nadanie numeru REGON jest bezpłatne. 

Numer REGON – dla kogo?

O miejsce w rejestrze REGON mogą się starać:
*osoby, posiadające zdolności prawne, 
*osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą,
*elementy organizacyjne bez statusu osobowości prawnej,
* filie lub oddziały wyżej wymienionych elementów gospodarczych.

Z biegiem lat spadło znaczenie numeru REGON, a co za tym idzie rejestr REGON stracił swoją pozycję. Nie jest już wymagany na pieczątkach formowych, ale wciąż musi się pojawiać na dokumentach skierowanych do takich podmiotów jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też musi się znajdować na fakturach VAT.

REGON wciąż jest istotnym środkiem w drodze do zdobycia podstawowych informacji o rodzaju działalności, danych właściciela firmy, adresie siedziby przedsiębiorstwa oraz dacie powołania do istnienia. Mimo spadku znaczenia prawnego wciąż posiada duży potencjał informacyjny. Główny Urząd Statystyczny (GUS) wykorzystuje REGON do celów statystycznych oraz ankietyzacyjnych (GUS wysyła obowiązkowe ankiety na tematy gospodarcze do wybranych przedsiębiorstw). 

Numer REGON możemy porównać do numeru indeksującego działalność gospodarczą i ma znaczenie statystyczne.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *