Technologia

Jakość oprogramowania, testowanie oprogramowania, na czym polega?

programowanie

Wielu z nas na co dzień korzysta z różnego rodzaju oprogramowania komputerowego – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Warto wiedzieć, że samo napisanie odpowiedniego programu nie jest równoznaczne z zakończeniem prac nad nim. Kolejnym z kroków przed wdrożeniem go jest testowanie jakości oprogramowania. Sprawdź, czym jest i dlaczego to tak ważny aspekt pracy informatyka.

Czym jest jakość oprogramowania?

Jakość oprogramowania jest pojęciem bardzo ogólnym. Definiuje się ją jako wszelkie cechy oraz funkcjonalność programów, które spełniają wymagania użytkowników, takie jak m.in.: efektywność, niezawodność czy użyteczność. Wysokiej jakości oprogramowanie realizować będzie zarówno aktualne, jak i przyszłe potrzeby odbiorcy. Istnieją 2 metody ustalenia, czy program jest wysokiej klasy: szkoła miar (skupiona na określonych parametrach) i szkoła subiektywnej oceny (biorąca pod uwagę ogólne zadowolenie użytkownika z programu). Tematyka ta jest bardzo rozległa, dlatego więcej o jakości i testowaniu oprogramowania dowiesz się na stronach specjalistów oraz w tekście poniżej.

Co wpływa na jakość oprogramowania?

Na jakość oprogramowania składają się takie aspekty jak:

  • jakość specyfikacji rozumiana jako mechanizmy wykorzystane w programie oraz wymagania techniczne, które musi spełniać,
  • jakość architektury związana z organizacją systemu, a także jego komponentami, środowiskiem pracy oraz regułami określającymi formę programu,
  • jakość implementacji mająca związek z pisaniem programu oraz jego wdrożeniem,
  • jakość środowiska rozwojowego związana z wprowadzaniem zmian i aktualizacji do programu,
  • jakość procesu wytwórczego, czyli subiektywne elementy procesu pisania programu, takie jak: dopuszczenie możliwości pojawienia się błędów, świadomość faktów czy ogólna metodyka pracy.

Na czym polega testowanie oprogramowania?

Testowanie oprogramowania jest procesem przeprowadzany przez specjalistów. Jego celem jest sprawdzenie poprawności działania oprogramowania oraz dostarczenie informacji na temat błędów, które pojawiły się podczas korzystania z niego. Testy mogą być prowadzone ręcznie oraz manualnie. Testowaniem oprogramowania zajmują się profesjonaliści – testerzy programów, którzy zgłaszają zauważone usterki specjalistom. Skupiają się oni na sprawdzeniu, czy program jest zgodny ze specyfikacją (weryfikacja) oraz potrzebami użytkowania (walidacja). Ponadto testowaniem oprogramowania może zająć się QA (quality assurance), którego zakres obowiązków jest szerszy. Oprócz sprawdzenia programu zajmuje się także jego optymalizacją oraz usuwanie nieprawidłowości zauważanych samodzielnie lub zgłoszonych przez testerów – jest to jego główne zadanie.

Dlaczego testowanie oprogramowania jest ważne?

Testowanie oprogramowania jest bardzo ważnym aspektem tworzenia programów komputerowych. Dzięki niemu możliwe jest znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów podczas korzystania z programów przez docelowego użytkownika. Dodatkowo pozwala na poprawę jego jakości, poprzez zniwelowanie prawdopodobieństwa wdrożenia nieprawidłowych lub zbędnych funkcji programu. Dzięki współpracy programistów, testerów software oraz QA możliwe jest wytworzenie produktu praktycznego, funkcjonalnego, płynnie działającego i mało awaryjnego. Warto podkreślić, że konieczność przetestowania oprogramowania może być określona w przepisach prawa lub umowach pomiędzy twórcą a odbiorcą programu.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *