Biznes

Źródła finansowania działalności gospodarczej – jakie wybrać?

źródła finansowania działalności gospodarczej

Prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest rzeczą prostą. Istnieje wiele czynników, na które przedsiębiorca musi zwrócić uwagę, o których musi myśleć i panować. Tak, aby przedsiębiorstwo realizowało jak najwyższy zysk, nie straciło płynności finansowej oraz żeby nie zbankrutowało.

Źródła finansowania działalności gospodarczej są różne. Pierwszym i podstawowym jest sprzedaż usług czy towarów. To w ramach tych działań przedsiębiorca pozyskuje podstawowe finanse, pozwalające na utrzymanie firmy, a także, częściowo, jej rozwój. Jest to również podstawa, wspomagająca finansowanie działalności gospodarczej w innych formach.

Kredyt jako źródło finansowania w działalności gospodarczej

Wiele firm, również tych o bardzo stabilnej sytuacji finansowej, korzysta z różnego rodzaju kredytów. Kredytowanie się przez przedsiębiorstwo nie oznacza, że jest ono w złej kondycji – czasami wręcz przeciwnie, kredyt pozwala na zachowanie odpowiednich zysków (pomniejszonych oczywiście o spłatę) oraz na inwestycje, które te zyski mogą znacznie zwiększyć. 

Leasing w firmie

Inną formą finansowania działalności gospodarczej jest finansowanie przez leasing. Bardzo popularna forma, która dotyczy nie tylko zakupu aut służbowych czy też aut, które mają pracować (w przypadku firm transportowych). Leasing można uzyskać na potrzeby zakupu maszyn produkcyjnych. Leasing może być operacyjny lub finansowy. W pierwszym przypadku, właścicielem urządzenia/maszyny jest leasingodawca, w drugim przypadku właścicielem jest przedsiębiorstwo. Leasing operacyjny nie pozwala na wpisanie urządzenia w środki trwałe oraz nie uprawnia do odliczania amortyzacji, leasing finansowy – tak. 

Dotacje na start lub rozwój działalności gospodarczej

W ostatnich latach, istotną formą finansowania przedsiębiorstwa stały się dotacje. Są to dofinansowania, wspomagające zakup nowoczesnego sprzętu czy rozbudowy przedsiębiorstwa. Często bezzwrotne, po spełnieniu odpowiednich warunków.

Jak łatwo zauważyć, istnieje kilka ciekawych rozwiązań. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa opierają się głównie na sprzedaży, kredycie lub dotacjach. Formy te, niezwykle popularne, sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą znacząco się rozwinąć.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *