Finanse

Ubezpieczenie grupowe pracowników – przed czym chroni polisa?

Ubezpieczenie grupowe pracowników

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na zakup ubezpieczenia grupowego dla pracowników. Podyktowane jest to chęcią podniesienia atrakcyjności miejsca pracy, wykwalifikowanych pracowników bowiem brakuje. Czym jest taka polisa? Kto opłaca składkę na ubezpieczenie grupowe?

Czym jest ubezpieczenie grupowe pracowników?

Ubezpieczenie grupowe pracowników, jak sama nazwa wskazuje, jest polisą, która obejmuje wiele osób. W tym przypadku stroną umowy z ubezpieczycielem jest pracodawca, nie zaś każdy pracownik osobno. Poznaj najważniejsze fakty dotyczące ubezpieczeń grupowych.

Kto zawiera umowę z ubezpieczycielem?

Umowa zawierana jest pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem. Oznacza to, że to przedsiębiorca negocjuje warunki polisy, do której mogą przystąpić wszyscy pracownicy danej firmy. Ustalenia będą więc dla wszystkich jednakowe. Nie ma możliwości indywidualnego dostosowania ubezpieczenia dla pojedynczego pracownika.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

Do ubezpieczenia grupowego może przystąpić każda osoba, która jest zatrudniona w danej firmie. W niektórych przypadkach z polisy może skorzystać także zleceniobiorca, jeśli akceptuje warunki polisy oraz wyraża zgodę na potrącenie składki z otrzymanego wynagrodzenia.

Kto opłaca składkę na ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe może być opłacane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika korzystającego z polisy. Dopuszcza się także wspólne opłacanie składki przez obie strony. Decyzja o tym, kto będzie ponosił koszt ubezpieczenia, zależy od przedsiębiorcy zawierającego umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli zdecyduje się on na opłacenie pełnej kwoty, będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto trzeba pamiętać, że będzie także stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku kiedy pracownik sam opłaca składkę na ubezpieczenie grupowe, ustalona kwota jest potrącona w każdym miesiącu z jego wynagrodzenia.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

Każde ubezpieczenie grupowe składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi umowa podstawowa, w myśl której osoby uposażone otrzymają odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego. Ta część, w zależności od wybranej oferty, różni się jedynie sumą ubezpieczenia i wysokością składki. Druga część to umowy dodatkowe. W tym przypadku oferta może być różna. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować inne dodatki do umowy zasadniczej. Najczęściej jest to na przykład świadczenie wypłacane za pobyt w szpitalu, leczenie ciężkich chorób czy możliwość uzyskania odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek.

Co stanie się z ubezpieczeniem grupowym w przypadku rezygnacji z pracy lub zwolnienia?

Zakończenie umowy łączącej pracodawcę z pracownikiem oznacza także koniec ochrony ubezpieczeniowej. Możliwe jest jednak jej przedłużenie w formie indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego. Z takiej opcji mogą korzystać na przykład osoby ubezpieczone dotąd w PZU. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ta forma ochrony może wiązać się z nieco gorszymi warunkami ubezpieczenia. Grupowe ubezpieczenie w firmie jest bowiem jedyną możliwością korzystania z tak niskich składek.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *