Biznes

Jak wypełnić deklarację VAT-R?

deklaracja vat r

Formularz VAT-R jest znany wszystkim przedsiębiorcom, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług, czyli VAT. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce być czynnym vatowcem, czy też korzysta ze zwolnienia z VAT, musi złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk VAT-R.

Jakie dane będą potrzebne?

Do wypełnienia deklaracji VAT-R potrzebne są podstawowe dane firmy lub podatnika – w zależności, czy druk wypełnia podatnik posiadający osobowość prawną czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Deklaracja VAT R składa się z pięciu części, a są to:

  • część A – w niej należy zaznaczyć cel złożenia deklaracji (zgłoszenie lub aktualizacja) oraz określić, do naczelnika którego urzędu skarbowego składana jest deklaracja,
  • część B – zawiera dane podatnika, takie jak adres prowadzenia działalności lub adres zamieszkania, REGON, NIP, PESEL, itp.,
  • część C – w tej części należy zaznaczyć kwadraciki, które odpowiadają sytuacji danego podatnika. Można wskazać od kiedy podatnik chce być czynnym vatowcem lub od kiedy korzysta ze zwolnienia. Podatnik czynny musi też zdeklarować częstotliwość rozliczania się z podatku VAT (miesięcznie lub kwartalnie) oraz metodę rozliczeń (wybór lub rezygnacja z metody kasowej VAT). W tej części deklaruje się również wykonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • część D – w niej podatnik może określić, czy prosi o potwierdzenie zarejestrowania do VAT,
  • część E – obejmuje dane kontaktowe i podpis osoby składającej deklarację.

Wypełniając deklarację VAT-R zaznacza się jedynie punkty, które dotyczą danego podatnika. reszta pól powinna pozostać pusta.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *