Akademia Menedżera Biznes Level Up

Nasz projekt adresowany jest przede wszystkim dla biznesu. Dla osób, które kierują zespołami, zarządzają firmami, rozwiązują złożone problemy organizacyjne.

Wierzymy w to, że dobrym liderze tkwi wyjątkowa moc. Moc inspirowania innych do działania, tworzenia nowych rozwiązań, odważnego wychodzenia poza strefę komfortu.

Lider kreuje świat, do którego inni chcę przynależeć.

Proponujemy Państwu cykl warsztatów, które rozwijają, inspirują, wzmacniają motywację.

Do współpracy zaprosiliśmy ciekawych i bardzo doświadczonych trenerów z Polski i zagranicy.

Nasze plany są dynamiczne i cały czas tworzymy nowe pomysły, analizujemy trendy, szukamy tematów nietuzinkowych, ważnych i potrzebnych.

Informacje o najbliższych warsztatach będziemy umieszczać na naszej stronie stopniowo, starając się jednak zapewnić Państwu możliwość zaplanowania swojego uczestnictwa w dłuższej perspektywie czasowej.

MARZEC W AKADEMII MENEDŻERA BIZNES LEVEL UP

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w wydarzeniach biznesowych, które odbędą się
2 marca 2017 oraz 16 marca 2017
w PPP-T S.A. w Płocku, ul. Łukasiewicza 39
w ramach Akademii Menedżera BIZNES LEVEL UP

konf3_03

Akademia startuje za:
0
0
Tygodni
0
0
0
Dni
0
0
Godzin
0
0
Minut
0
0
Sekund

AGENDA AKADEMII 02.03

GRY SZKOLENIOWE

Rejestracja

2 marca 2017, godz. 10.00 – 15.00
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM GIER SZKOLENIOWYCH

Gry szkoleniowe to nowoczesne i skuteczne narzędzie do rozwoju kompetencji pracowników różnych organizacji, dzięki wykorzystaniu doświadczenia i zabawy w nauce. Gry w sposób naturalny angażują uczestników, pokazują ich typowe zachowania.
W przypadku wdrażania nowej wiedzy gry pozwalają przećwiczyć nowe umiejętności w sytuacji zbliżonej do rzeczywistości biznesowej. Natomiast w przypadku doświadczonych pracowników pozwalają im zaobserwować ich typowe zachowania, zrozumieć pożądane oraz negatywne konsekwencje tych zachowań oraz wdrożyć ewentualne działania korygujące. Warsztaty będą koncentrować się na procesie wprowadzania zmian, optymalizacji projektów i komunikacji zespołowej. Uczestnicy wezmą udział w dwóch grach biznesowych, rozwijających następujące kompetencje:

I GRA – ESKADRA

 • zarządzanie procesowe – identyfikacja powiązań pomiędzy działaniami wykonywanymi w organizacji
 • a wymaganiami klienta we wszystkich etapach procesu;
 • praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;
 • zarządzanie zmianą – adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe,
 • wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania.

II GRA – MAGNETO

 • skuteczna komunikacja – przekazywanie informacji innym zespołom, komunikacja wewnątrz zespołu, jasne
 • wyrażenie potrzeb i oczekiwań;
 • negocjacje – przygotowanie do negocjacji, ustalenie pozycji wyjściowej (WATNA), wybranie strategii
 • negocjacyjnej, wykorzystanie technik negocjacyjnych;
 • planowanie strategiczne – wyznaczenie strategii i jej realizacja przy niepełnej informacji na temat rynku i konkurencji;
 • praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;
 • radzenie sobie z niejednoznacznością.

Cena: 200,00 PLN (netto); w cenie serwis konferencyjny.

Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić przelewem na GROWTH ZONE, DOROTA MEJRI, SZKOLENIA- COACHING-CONSULTING numer rachunku 76 1950 0001 2006 1584 3780 0001 w Idea Bank z podaniem w tytule przelewu: danych firmy łącznie z numerem NIP, imienia i nazwiska uczestnika, tytułu wybranego warsztatu lub warsztatów.

AGENDA AKADEMII 16.03

THE ENGAGING MANAGER

Rejestracja

16 marca 2017, godz. 09.00 – 16.00
DR ROGER GREENAWAY: THE ENGAGING MANAGER – TOOLS FOR BETTER MEETINGS
(warsztat po angielsku – z opcją tłumacza)

Roger Greenaway, twórca metody Active Reviewing, uczy ludzi jak aktywnie i świadomie wykorzystywać doświadczenie w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z menedżerami z całego świata. Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów, którzy chcą budować zaangażowanie swojego zespołu rozwijając się jako Lider – Facilitator. Uczestnicy otrzymają szeroki repertuar narzędzi menedżerskich, które pomogą rozwijać zespół i angażować go w rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie i podejmowanie decyzji.

Roger Greenaway

Tematyka warsztatu:

 • Menedżer jako facilitator (aktywne techniki organizowania angażujących i efektywnych spotkań);
 • innowacja: zachowania i techniki wspierające myślenie innowacyjne;
 • podejmowanie decyzji – techniki podejmowania decyzji;
 • wykorzystywanie doświadczenia: przyszłość – teraźniejszość i przyszłość;
 • informacja zwrotna – jej rola w budowaniu efektywnej komunikacji w zespole;
 • transfer poznanych metod do środowiska pracy.

Cena: 350,00 PLN (netto); w cenie serwis konferencyjny.

Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić przelewem na GROWTH ZONE, DOROTA MEJRI, SZKOLENIA- COACHING-CONSULTING numer rachunku 76 1950 0001 2006 1584 3780 0001 w Idea Bank z podaniem w tytule przelewu: danych firmy łącznie z numerem NIP, imienia i nazwiska uczestnika, tytułu wybranego warsztatu lub warsztatów.

WARSZTATY

Warsztaty w ramach Akademii Menedżera będą odbywały się cyklicznie – raz w miesiącu i będą trwały dwa dni. W większości sytuacji, uczestnicy będą mogli zdecydować, czy chcą uczestniczyć tylko w jednym czy w dwóch dniach zajęć. Drugiego dnia będziemy proponować dwa symultaniczne warsztaty do wyboru.

Dodatkowo, od lutego ruszymy z projektem : ANGIELSKI W BIZNESIE. Będzie on adresowany do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności językowe w najważniejszych obszarach biznesowych. Program będzie obejmował treningi menedżerskie, prowadzone w języku angielskim, prezentacje oraz konwersacje na wybrane tematy. Program będzie przeznaczony dla menedżerów na co najmniej średnim poziomie zaawansowania językowego.

Zwieńczeniem naszej półrocznej pracy będą kilkudniowe WARSZTATY WAKACYJNE, które zorganizujemy dla Państwa w wyjątkowym miejscu, położonym w pobliżu Płocka. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne już w marcu przyszłego roku.

PRELEGENCI

ZREALIZOWANE
PROJEKTY

fb-web
850×447
850×447-roger